Secțiunea 1, art.1 - România alin. (1), (7), (8), (9), (10). (11)

stat, granițe, resursele, limbă, monedă, capitală


04:15timp citire
1.077accesări
187cititori
salvare

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:


În ședința Comitetului de Inițiativă al proiectului Altă Constituție din data de 21.11.2020 s-a discutate despre stat, granițe, resursele, limbă, monedă, capitală.

Art.1 - România a fost îmbunățit după cum urmează:


Secțiunea I

Art.1 – România

(1) România este stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil.

1. Suveranitatea națională aparține poporului român.

2. Suveranitatea se exercită prin organe reprezentative, numai în interesul întregului popor român, așa cum rezultă acesta din prezenta Constituție.

3. Suveranitatea națională nu poate fi exercitată de o persoană sau un grup de persoane în nume propriu.

4. Independența României nu poate constitui element de negociere în nicio împrejurare.

5. Statul este instituția suprastructurală, nucleul centralizator al tuturor cetățenilor care aparțin aceleiași patrii România, instrument principal de organizare politică și administrativă prin intermediul căruia se exercită funcționalitatea sistemului social și sunt reglementate relațiile dintre cetățeni, teritoriul și populația asupra căruia își exercită autoritatea aceasta organizație

(2)  Forma de guvernământ

1. România este republică organizată pe principiul separației reale a puterilor legislativă, executivă și judecătorească

2. Forma de guvernământ a statului român se stabilește prin referendum național

3. Alegerea formei de guvernământ se face prin decizia a cel puțin două treimi din numărul cetățenilor cu drept de vot, adoptată prin referendumul pentru stabilirea formei de guvernământ.

4. Absența nejustificată de la referendumul pentru stabilirea formei de guvernământ se sancționează potrivit legilor în vigoare

(3) Drapelul României

1. Drapelul României este tricolor având culorile roșu, galben, albastru.

2. Așezarea culorilor se face vertical indiferent de dimensiunea și forma drapelului în ordinea de la lance: albastru, galben, roșu.

(4) Stema și sigiliul României sunt stabilite prin legi organice

(5) Ziua Națională

1. Ziua Națională a României este data de ...

2. Ziua Națională a României se stabilește și se poate modifica prin lege organică validată prin referendum național.

(6) Imnul României

1. Imnul Național al României este ...

2. Imnul Național stabilește și se poate modifica prin lege organică validată prin referendum.

(7) Teritoriul României

1. Teritoriul României este inalienabil.

2. Granițele României sunt cele recunoscute în tratatele internaționale încheiate până la data prezentei Constituții.

Granițele se stabilesc și se pot modifica prin referendum național

3. Teritoriul României este organizat administrativ în județe, capitala, municipii reședință de județ, municipii, orașe, comune, sate.

4. Pe teritoriul României nu pot exista alte forme de organizare administrativă.

5. Pe teritoriul României nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine.

6. Pe teritoriul României sunt interzise constituirea și existența sub orice formă a oricăror delimitări geografice care să favorizeze apariția unor separații ale populației pe criterii etnice, religioase, culturale, rasiale.

7. Teritoriul României este unitar, indivizibil și nu poate constitui subiect de negociere în nicio situație.

8. Teritoriul aflat între două localități, indiferent de gradul de dezvoltare al acestora este proprietatea comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor români și este aflat în gestionarea statului.

9. Transferul dreptului de proprietate asupra teritoriilor comune se poate face exclusiv către cetățenii români.

(8) Resursele naturale

1. Resursele naturale ale solului, subsolului, florei, faunei, apelor și atmosferice ale României sunt proprietatea indivizibilă a tuturor cetățenilor români pe toată durata cetățeniei acestora.

(9) Limba oficială

1. Singura limbă oficială pe teritoriul României este limba română.

2. Documentele și comunicările oficiale din România se emit obligatoriu în limba română.

3. Cunoașterea limbii române este obligatorie pentru toți cetățenii români.

4. Demnitarii, oficialii, funcționarii publici ai autorităților centrale și/sau locale au obligația de a cunoaște și a comunica în limba română.

(10) Moneda națională

1. Moneda națională a României este LEUL

2. Prin lege organică validată prin referendum național, România poate schimba moneda națională

(11) Capitala României

1. Capitala României este Municipiul București.

2. Capitala României poate fi schimbată în altă locație numai prin referendum național.

 

NOTĂ:

Textele marcate cu alte culori sunt încă în deznaterea internă a Comitetului.

Opiniile dvs. cu privire la textele prezentate sunt binevenite în orice moment.

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Despre autor

Comitetul de Inițiativă pentru Altă Constituție

Compus din:

  1. 19.03.2020 - Liviu-Cornel Popa
  2. 20.06.2020 - Mihai Rohan
  3. 23.09.2020 - Iosif Friedmann-Nicolescu
  4. 29.10.2020 - Monica Ionescu
  5. 29.10.2020 - Radu Ionescu
  6. 18.11.2020 - Marina-Ioana Alexandru

Lista articolelor publicate în Ziarul România Rațională

22.11.2020
1.077 afișări
16.11.2020
1.420 afișări
08.11.2020
1.285 afișări