Confidențialitate

Cine suntem?

Partidul România Rațională, cu sediul România, Jud.: Constanța, Loc.: Năvodari, str.: C1, nr.: 58B-C5, CP: 905700 are grijă de intimitatea dumneavoastră și dorește să vă simțiți apărați pe platforma noastră. Documentul de mai jos, care conține explicațiile datelor pe care le colectăm vine în întâmpinarea acestor așteptări. Mai jos veți afla cum sunt colectate informații, care anume și cum vor fi folosite de către noi. De asemenea, veți ști să vă apărați sau să vă securizați contul.

Această politică de confidențialitate se aplică doar pe site-urile administrate de Partidul România Rațională (www.romania-rationala.ro, www.altaconstitutie.ro) și subdomeniile acestora. Nu acoperim informațiile colectate de site-urile terțe, inclusiv cele partenere sau care au cumpărat spațiu de publicitate pe site-ul nostru.

Site-ul romania-rationala.ro conține și link-uri către alte site-uri. Dacă dați click pe un material de pe alt site promovat de noi, nu răspundem pentru setările lor de intimitate. Vă recomandăm să citiți politica lor de confidențialitate în momentul când citiți informații de pe acestea.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal exclusiv în cadrul dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Acestea sunt dispozițiile Legii nr. 677/2001 și Regulamentul UE 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum și dispozițiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
Salariații și împuterniciții noștri au obligația de a respecta dispozițiile cu privire la protecția datelor conform normelor legale.

În legătură cu toate solicitările legate de datele dvs., de protecția datelor în cadrul Partidului România Rațională sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate către adresa de email: dpo@romania-rationala.ro

Scopul prelucrării datelor

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către Partidul România Rațională sunt următoarele:

 1. Comunicare prin e-mail.
  Putem folosi aceste informații pe care ni le-ați oferit pentru a vă trimite comunicări prin mesaje pe căsuța poștală electronică.
  Dacă v-ați înscris pentru unele dintre newsletter-ele noastre, vă vom trimite aceste informări pe adresa de mail comunicată. Temeiul juridic al prelucrării este consimțământul dumneavoastră.
  Vă putem trimite comunicări prin email fără consimțământul dvs. expres dacă am găsit într-un document public sau într-o pagină de internet disponibilă publicului adresa dvs. de email, în conformitate cu Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Art. 9 alin (2): "Prelucrarea datelor cu caracter personal și special este permisă partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, organizațiilor neguvernamentale, în vederea realizării obiectivelor acestora, fără consimțământul expres al persoanei vizate, dar cu condiția să se prevadă garanțiile corespunzătoare, menționate la alineatul precedent."
  Vă puteți retrage abonarea de la oricare dintre newslettere oricând doriți.

 2. Publicitate.
  Paginile noastre vor afișa reclame, multe dintre ele fiind influențate de opțiunile selectate de dumneavoastră și de preferințele de pe site și de pe conturile conexe. De exemplu, folosind informațiile colectate prin cookies, informațiile demografice de pe site-urile terțe și activitatea dumneavoastră pe site, putem să publicăm reclame care ar putea fi relevante preferințelor dumneavoastră (vezi Politica privind fișierele cookies). Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a menține accesul gratuit la website-urile noastre dar fără a ne afecta activitatea financiară.

 3. Conturile de utilizator.
  Site-ul nostru se dorește o comunitate. Din acest motiv vă recomandăm să vă creați un profil de utilizator pe site și să participați la discuții. Vă colectăm informațiile de mai sus și pentru faptul că oferim o facilitate prin care primiți ecusoane în funcție de activitatea pe site. Urmărim câte comentarii ale dumneavoastră au fost raportate ca și abuzive, care dintre raportările dumneavoastră au fost îndreptățite și ce comentarii relevante ați oferit. Prin acest sistem, primiți ecusoane care vă schimbă statutul pe site, la final putând să deveniți moderator sau chiar blogger. Important este să vă implicați și să raportați corect comentariile abuzive. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care Utilizatorii sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impusă.

 4. Abonamente.
  În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante (inclusiv a abonamentelor), vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care abonații sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impusă.

 5. Analiză statistică.
  Avem interesul legitim de a înțelege cum funcționează site-ul nostru, cum este citit și care ne este publicul. Pentru aceasta, agregăm datele din mai multe surse. Putem să folosim aceste date pentru a îmbunătăți anumite funcționalități, pentru a modifica secțiunile sau pentru a vă oferi cele mai relevante informații, în cea mai bună formă grafică posibilă.

 6. Control al comportamentului.
  romania-rationala.ro este o comunitate a dezbaterii civilizate. Putem să folosim datele dumneavoastră personale pentru a împiedica orice activitate ilegală, interzisă pe site sau care lezează activitatea celorlalți pe site.

 7. Concursuri.
  În legătură cu participarea dumneavoastră la diferitele concursuri organizate prin intermediul website-urilor noastre, vă putem colecta și prelucra datele cu caracter personal, în scopul selecționării câștigătorilor, alocării premiilor și centralizării de rapoarte statistice cu privire la consumatori, precum și al comunicării cu dumneavoastră și alte persoane în legătură cu cele de mai sus. Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al Partidul România Rațională sau pe executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte (de exemplu, când completați un formular de înscriere la un astfel de concurs) ori pe consimțământ, în cazul datelor cu caracter sensibil.
  În aceleași condiții cu cele arătate, în funcție de caracterul sau natura unui anumit concurs, putem, de asemenea, să publicăm fotografiile, înregistrările video, înregistrările audio sau înregistrările audiovizuale cu dumneavoastră.

În cazurile în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita separat consimțământul, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail dpo@romania-rationala.ro. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact  și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita?

Potrivit  Regulamentului  UE 679/2016 beneficiați de:

 • dreptul de acces - puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării

 • dreptul la rectificarea datelor - puteți să ne solicitați să modificam datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat") - puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante

 • dreptul la restricționarea prelucrării - în anumite condiții (daca persoana vizata contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegala, dacă datele sunt solicitate pentru constatarea , exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale

 • dreptul la portabilitatea datelor - în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.  Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic

 • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri - vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică

 • dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare - puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ

 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile

 • dreptul la o cale de atac judiciară - dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere

 • dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs.

Contact
Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă prin e-mail la  dpo@romania-rationala.ro.

Ce date sunt stocate de Partidul România Rațională?

Stocarea și prelucrarea de date care nu au caracter personal (anonime) în scopuri interne legate de sistem și în scopuri statistice 

În cazul accesării paginii noastre de internet browser-ul Dvs. de internet transmite automat date (de ex. data și ora accesării, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fișierul accesat, cantitatea datelor transmise, tipul și versiunea browser-ului, sistemul de operare, ) către serverul nostru, pe baza unor setări tehnice. Aceste date sunt colectate și utilizate exclusiv în scop statistic și în scop de analiză, de ex. pentru îmbunătățirea experienței dvs, pe site. 
Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alt identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesați site-ul) pot fi în anumite circumstanțe date cu caracter personal și ca atare le vom trata ca atare.

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personale

 • Datele pentru serviciul newsletter - La înregistrarea pentru serviciul nostru newsletter datele Dvs. sunt utilizate de Partidul România Rațională  în scopuri promoționale și de marketing. Utilizarea încetează de îndată ce renunțați la serviciul newsletter. Puteți renunța oricând la serviciul newsletter prin dezabonare.
 • Datele contului de utilizator - La înregistrarea ca utilizator pe site colectam: nume, prenume, sau pseudonimul dorit, email, fotografie, daca asociați un cont de pe o rețea de socializare avem acces la adresa profilului dvs de pe respectiva rețea de socializare. Puteți să renunțați la contul dvs. Prin trimiterea unui email la adresa contact@romania-rationala.ro.
 • Abonamente - În vederea încheierii unui abonament se  colectează următoarele date: nume, prenume, vârstă, adresă, nr telefon, adresă de email, fax și date bancare în cazul în care plata se face prin card.

Utilizarea de cookie-uri

Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt salvate de browser-ul dvs. de internet și servesc pentru a face pagina noastră de internet per total mai ușor de utilizat, mai eficientă și mai sigură. Cookie-urile nu cauzează daune computerului dvs. și nu conțin viruși. Puteți împiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului dvs. 

Pagina noastră online conține cookie-uri. Cookie-urile salvează în special setările alese de dvs. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi în scop statistic. Vă atragem atenția asupra faptului că prin împiedicarea instalării de cookie-uri se poate întâmpla să nu puteți utiliza toate funcțiile paginii noastre de internet.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteți adresa Ofițerului (Responsabilului) cu Protecția Datelor la adresa de e-mail dpo@romania-rationala.ro.

Fișierele cookie vor fi împărțite pe categorii:

 • Cookie-uri interne
  O vizită pe acest site poate plasa:
  • Cookie-uri esențiale - Necesare pentru funcționarea site-ului. Putem folosi module cookie esențiale pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloasă a conturilor de utilizator sau pentru a oferi funcții specifice site-ului.
  • Cookie-uri de măsurare a traficului - Ne permite să recunoaștem și să numărăm numărul de vizitatori și să vedem cum se deplasează vizitatorii în site când îl folosesc. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează site-ul.
  • Cookie-uri de funcționalitate - Folosite pentru a vă recunoaște când vă întoarceți la Site. Acest lucru ne permite să personalizăm conținutul nostru pentru dvs., să vă salutăm după nume și să vă amintim preferințele dvs. (de exemplu, alegerea limbii sau regiunii dvs.).
  • Cookie de targetare - Înregistrează vizita dvs. pe site, paginile pe care le-ați vizitat și link-urile pe care ați dat click. Vom folosi aceste informații pentru a face site-ul și mai relevant pentru interesele dvs. De asemenea, exista posibilitatea de a împărtăși aceste informații unor terțe părți, tot in scopul de a face site-ul mai relevant pentru dvs.
 • Third-party (terță-parte) cookies
  Pe lângă cookie-urile proprii, este posibil să folosim și alte cookie-uri terță parte (third-party) pentru a raporta statisticile de utilizare a site-ului și pentru a îmbunătăți eforturile de marketing.
  Urmărirea cookie-urilor/Tracking cookies. Urmăresc comportamentul pe site și îl conectează de alte valori care să permită o mai bună înțelegere a obiceiurilor de utilizare.
  • Cookie-uri de optimizare/Optimization cookie. Permit urmărirea în timp real a conversiei utilizatorilor din diverse canale de marketing pentru a evalua eficiența acestora.
  • Cookie-uri pentru parteneri. Oferă partenerilor noștri metrici de conversie pentru a-și putea optimiza eforturile de marketing plătite.

În ce situații au terții acces la datele Dvs?

Informațiile colectate sunt destinate numai utilizării de către Partidul România Rațională și sunt comunicate doar următoarelor categorii de destinatari: terți furnizori implicați in mod direct sau indirect in procesele aferente scopurilor mai sus menționate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanță, furnizori de servicii de procesare plăți, sponsori sau parteneri etc.) sau autorități publice abilitate de lege, în cadrul unei investigații pentru activități ilegale, dar doar în baza unui mandat legal

Dacă vă implicați în activitate publică pe site, cum ar fi comentarii la articole, orice astfel de informație poate fi citită, colectată sau folosită de alții. Vă rugăm să fiți atenți la ce postați și la ce informații oferiți acolo

Plugin-uri de rețele sociale

Pagina noastră de internet utilizează „plugin“-uri de la operatorii de rețele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de rețele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar. La accesarea paginilor noastre de internet care conțin un plugin de rețea socială browser-ul Dvs. va realiza o conectare directă la serverul operatorului rețelei sociale. Conținutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului rețelei sociale direct către browser-ul Dvs. și va fi integrat de acesta în pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului operatorul rețelei sociale primește informația că ați accesat pagina noastră. În cazul în care în timpul vizitării paginii noastre de internet este în derulare o sesiune de conectare valabilă la o rețea socială, vizita poate fi atribuită contului respectiv de utilizator. În cazul în care interacționați cu plugin-ul, informația respectivă este transmisă operatorului de rețea socială și este salvată acolo. Dacă doriți să împiedicați colectarea datelor Dvs. de către operatorul rețelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectați (adică să vă delogaţi) de la serviciul operatorului de rețea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet.

Informații privind scopul și volumul stocării de date precum și privind procesarea ulterioară, utilizarea și drepturile de care beneficiați, precum și posibilitățile de setare puteți găsi în precizările operatorului de rețea socială referitoare la protecția datelor, care nu au legătură cu această declarație cu privire la protecția datelor. În privința operatorului „facebook“ găsiți aceste directive la adresa https://www.facebook.com/policies/cookies

Partidul România Rațională nu își asumă răspunderea pentru directivele de protecție a datelor și procedurile paginilor internet partenere.

Serviciul de analiză web Google Analytics

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiză web „Google Analytics“ al societății Google Inc. în scop statistic. Acest serviciu de analiză web utilizează așa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informații anonime cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informații sunt transmise către serverul societății Google Inc. într-un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) și sunt salvate acolo. Google Inc oferă un regim adecvat de protecția a datelor în SUA prin participarea în proiectul Privacy Shield-vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS

Societatea Google Inc. va transmite eventual informațiile către terți, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în măsura în care terții procesează aceste date la comanda societății Google Inc. Nici noi și nici societatea Google Inc. nu vom conecta adresa Dvs. IP cu alte date care sunt salvate de Google Inc. sau de către noi.

Pentru a gestiona daca doriți sau nu trimiterea cookie-urilor spre serviciul Google Analytics, puteți accesa:  https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en

Partidul România Rațională nu își asumă răspunderea pentru directivele de protecție a datelor și procedurile paginilor internet partenere. 

Serviciul de publicitate online Google ADSENSE 

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de publicitate online „Google AdSense “ al societății Google Inc. în scop de servire a reclamelor online. Acest serviciu de livrare a reclamelor in website-ul nostru utilizează așa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informații cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informații sunt transmise către serverul societății Google Inc. într-un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) și sunt salvate acolo. Google Inc oferă un regim adecvat de protecția a datelor în SUA prin participarea în proiectul Privacy Shield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS

Societatea Google Inc. va transmite eventual informațiile către terți, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în măsura în care terții procesează aceste date la comanda societății Google Inc.

Partidul România Rațională nu își asumă răspunderea pentru directivele de protecție a datelor și procedurile paginilor internet partenere

Pentru a gestiona daca doriți sau nu trimiterea cookie-urilor spre Google AdSense puteți accesa https://policies.google.com/privacy?hl=en

Vă menționăm că blocarea cookie-urilor către Google poate avea implicații diverse, care nu au nicio legătură cu site-ul nostru (de exemplu când veți da click pe un anunț/reclamă din motorul de căutare www.google.ro pentru a ajunge în site-ul nostru, probabil Google.ro nu va permite încărcarea site-ului)

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Serviciul de publicitate online Google DoubleClick

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de publicitate online „Google DoubleClick “ al societății Google Inc. în scop de servire a reclamelor online. Acest serviciu de livrare a reclamelor in website-ul nostru utilizează așa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informații cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informații sunt transmise către serverul societății Google Inc. într-un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) și sunt salvate acolo. Google Inc oferă un regim adecvat de protecția a datelor în SUA prin participarea în proiectul Privacy Shield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS

Societatea Google Inc. va transmite eventual informațiile către terți, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în măsura în care terții procesează aceste date la comanda societății Google Inc.

Partidul România Rațională nu își asumă răspunderea pentru directivele de protecție a datelor și procedurile paginilor internet partenere

Pentru a gestiona daca doriți sau nu trimiterea cookie-urilor spre Google DoubleClick puteți accesa pagina http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Vă menționăm că blocarea cookie-urilor către Google poate avea implicații diverse, care nu au nicio legătură cu site-ul nostru (de exemplu când veți da click pe un anunț/reclamă din motorul de căutare www.google.ro pentru a ajunge în site-ul nostru, probabil Google.ro nu va permite încărcarea site-ului)

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare. 

Perioada de păstrare a datelor personale

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa dpo@romania-rationala.ro.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Securitatea datelor

Pagina noastră de internet și celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva accesului, modificării sau difuzării datelor Dvs. de către persoane neautorizate precum și împotriva pierderii sau distrugerii datelor Dvs. 
Este necesar să tratați în permanență cu confidențialitate datele Dvs. de acces și să închideți fereastra de browser când terminați vizitarea paginii noastre de internet. 
Pentru transferul de date cu caracter personal utilizăm proceduri tehnice de criptare. Puteți identifica transmiterea de date criptate (https) prin afișarea unui simbol de închidere, de ex. afișarea unui simbol de cheie sau lacăt în bara de statut a browser-ului Dvs.

Întrebări, Sugestii și Reclamații?

Aveți întrebări referitoare la protecția datelor, politica de utilizare cookie-uri sau la pagina noastră de internet? Nicio problemă, vă ajutăm cu placere.

dpo@romania-rationala.ro