Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale

MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016


01:46timp citire
411accesări
18cititori
salvare

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:


Având în vedere prevederile art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (2), art. 50 și 51 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

luând în considerare punctul de vedere al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 21 din 4 ianuarie 2016,
constatând că, potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, lista susținătorilor constituie act public, cu toate consecințele prevăzute de lege,

văzând că din interpretarea sistematică a dispozițiilor art. 47 alin. (1), ale art. 49 alin. (2) și ale art. 50 din Legea nr. 115/2015 rezultă că, în cazul listelor de candidați, dar și al candidaturilor individuale, prevederile art. 51 alin. (1) din aceeași lege trebuie circumstanțiate în sensul indicării denumirii formațiunii politice care a propus candidatul sau lista de candidați, respectiv a calității de candidat independent, unde este cazul,

ținând cont de faptul că elementele privind numele și prenumele candidatului prevăzute de art. 51 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 sunt aplicabile numai în cazul candidaturilor individuale, în cazul listei de candidați, indicarea formațiunii politice care a propus-o fiind suficientă pentru îndeplinirea finalității urmărite de către legiuitor,

în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 și al art. 104 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre


Art. 1 - \Se aprobă modelul listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


anexa 1

 

anexa2

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre"> Distribuie
PDF de: 10px 11px 12px

Lista articolelor publicate în Ziarul România Rațională

26.08.2020
518 afișări
26.08.2020
845 afișări
26.08.2020
705 afișări
24.08.2020
692 afișări
19.08.2020
729 afișări
18.08.2020
377 afișări
17.07.2020
1.118 afișări
26.01.2016
411 afișări
25.06.2020
450 afișări