Hotărârea 1/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale

MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 26 iunie 2020


02:23timp citire
414accesări
6cititori
salvare

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:


Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

văzând Adresa nr. 3.477 din 17.02.2020 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre:


Art. I - Anexa la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 26 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează:
1. Nota de subsol 1 va avea următorul cuprins:
1 În cazul listei susținătorilor candidaturii pentru funcția de primar sau președinte al consiliului județean propuse de un partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale se înscriu în mod obligatoriu și numele, și prenumele candidatului.
2. Nota de subsol 2 va avea următorul cuprins:
2 Se înscrie, după caz, sintagma «primarului», «președintelui consiliului județean», «consiliului local» sau «consiliului județean», însoțită de rangul și denumirea unității administrativ-teritoriale; în cazul municipiului București se va înscrie «consiliului local al sectorului...», «Consiliului General al Municipiului București», «primarului sectorului...» sau «primarului general al municipiului București», după caz; în cazul alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației publice locale, în loc de «alegerea» se va înscrie sintagma «alegerile parțiale pentru» urmată de denumirea autorității locale pentru care se organizează alegeri, rangul și denumirea unității administrativ-teritoriale respective.

Art. II - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre:"> Distribuie
PDF de: 10px 11px 12px

Lista articolelor publicate în Ziarul România Rațională

26.08.2020
474 afișări
26.08.2020
781 afișări
26.08.2020
640 afișări
24.08.2020
602 afișări
19.08.2020
636 afișări
18.08.2020
325 afișări
17.07.2020
1.023 afișări
26.01.2016
375 afișări
25.06.2020
414 afișări