IMM INVEST - glumă electorală

campanie de imagine cu rezultate minime în economia reală


03:54timp citire
958accesări
84cititori
salvare

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:


Conform Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN), programul IMM INVEST ROMANIA permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19 să își asigure lichiditățile pentru derularea activității curente sau pentru investiții, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către FNGCIMM, în numele și contul statului roman, prin Ministerul Finanțelor Publice.


Din punct de vedere al lansării produsului IMM INVEST, promovarea acestuia nu a fost una transparentă! O mare parte dintre persoanele interesate de acest produs au înțeles că statul roman acordă aceste ajutoare prin intermediul băncilor.

În realitate, statul roman oferă garantarea creditelor, și din ajutorul de stat primit de beneficiarii Programului sub formă de grant la acordarea creditului, se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului doar până la 31 decembrie 2020, și valoarea integrala a comisionului de administrare si a comisionului de risc datorat pe întreaga durata de derulare a creditului garantat in cadrul Programului.

În schimb, statul roman impune o dobândă de 2% pentru creditele de investii, respectiv 2,5% pentru creditele acordate pentru capitalul de lucru. 

Din cele 22 de instituții financiare înscrise in program, există unele care abia că s-ar putea împrumuta la rândul lor la aceste cotații. În aceste condiții, înscrierea în program va fi doar un exercițiu de imagine pentru acestea, fără ca ele sa aibă capacitatea reală de a finanța societățile, în condițiile impuse de F.N.G.C.I.M.M.

Un alt aspect foarte important constă în faptul că analiza financiară se realizează conform procedurilor interne ale băncilor.

Astfel, eligibilitatea financiara a societăților rămâne să fie stabilită și aprobată tot la nivelul băncilor. Pe scurt, societățile care erau eligibile financiar înainte de lansarea Programului IMM INVEST rămân eligibile și în condițiile programului, doar că, pentru calcularea indicatorilor financiari se va ține cont și de capacitatea lor de plată începând cu ianuarie 2021, având in vedere ca Programul acoperă plata dobânzilor doar până la 31.dec.2020.

Fondul garantează 80%, respectiv 90% din suma acordată, în funcție de solicitarea de creditare, urmând ca firma care solicită creditul să asigure diferența de garantare. Aceasta diferența se poate face printr-un depozit colateral sau prin prezentarea unei garanții imobiliare! În funcție de garanția prezentată de firmă, banca poate solicita și garanții suplimentare astfel încât, creditul acordat să fie garantat într-un procent cât mai mare (cel puțin în cazul garanțiilor imobiliare se va ține cont de lichiditatea lor și de eventuala depreciere a valorii de evaluare). Toate garanțiile reale și personale prezentate de către client pentru garantarea creditului (fără garanția FNGCIMM) se constituie atât în favoarea băncii, cât și a statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, reprezentat de FNGCIMM.

Având în vedere cele expuse mai sus, exista riscul ca băncile sa fie precaute în acordarea creditelor prin Programul FNGCIMM și să introducă clauze de excludere din punct de vedere eligibilitate pentru cei care au beneficiat de avantajele OUG37 privind amânarea la plata a ratelor pentru creditele existente sau care au beneficiat de ajutor pentru șomaj tehnic în condițiile în care aceste aspecte nu se încadrează la capitolul „disponibilizare” conform condițiilor de eligibilitate FNGCIMM.

Societățile care vor solicita finanțare prin programul IMM INVEST trebuie să știe că, după ce au trecut prin analiza băncii și au primit aviz favorabil, trebuie să treacă, în final, și prin filtrul Fondului de Garantare, care, la nevoie sau după bunul plac al funcționarului, mai poate cere băncilor clarificări pe anumite dosare sau poate respinge acordarea garanției!

Un sector foarte afectat este cel a profesiunilor liberale, sector ce a „scăpat” din atenția statului roman - formele de organizare profesională cum ar fi cabinetele medicale, cabinetele individuale sau asociate de avocați, contabili autorizați, experți contabili, practicieni în insolvență etc. care nu sunt eligibile în cadrul Programului IMM INVEST, întrucât nu se încadrează in categoria IMM-urilor!

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Despre autor

Claudiu Pavel

Colaborator