Interzis vânzare teren agricol pentru străini!

A fost adoptată legea care interzice vânzarea terenurilor agricole românești către cetățenii străini!


09:04timp citire
3.257accesări
1.933cititori
salvare

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:


Un pas demult necesar pentru România: proiectul de lege privind interzicerea vânzărilor terenurilor agricole românești către cetățenii străini a fost adoptat de Parlament, iar legea va fi trimisă președintelui României pentru promulgare!


Actualul cadru juridic privind transmisiunea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din România este deficitar și permite, cu mare ușurință, cetățenilor străini, apatrizilor și persoanelor juridice străine să dobândească dreptul de proprietate privată asupra terenurilor în condițiile aderării României la Uniunea Europeană și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condițiile prevăzute de legea organică, de asemenea și prin moștenire legală.

În ultimii 30 de ani, pe fondul cadrului legislativ românesc permisiv și lacunar și a prețului foarte scăzut comparativ cu cel al terenurilor din Occident, și beneficiind de resurse financiare importante pe o piață autohtonă a tranzacțiilor funciare marcate de sărăcia populației din mediul rural, dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din România de către străini a căpătat caracter de fenomen, aproape jumătate din terenul agricol al României fiind deţinut de cetăţeni străini.

Suprafaţa de teren agricol exploatată de persoane fizice şi juridice străine era de 422.000 hectare, la finele anului 2018, fiind înregistrate 793 de persoane care utilizau aceste terenuri, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 205 voturi pentru, 96 împotrivă și 8 abțineri.

Legea vânzării terenurilor agricole 2020 specifică noile condiții pentru a cumpăra sau vinde pământ în România, principala prevedere din acest proiect fiind stabilirea interdicției către cetățenii străini care doresc să cumpere terenuri în România.

Condiţiile care trebuie îndeplinite de o persoană fizică pentru a putea cumpăra un teren agricol, situat pe teritoriul României, sunt:
a) să aibă domiciliul/reşedinţa situat/situată pe teritoriul naţional pe o perioada de cel puţin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare;
b) să desfăşoare activităţi agricole pe teritoriul naţional pe o perioada de cel puţin 5 ani, anterior înregistrării acestei oferte;
c) să fie înregistrată de autorităţile fiscale române cu minimum 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;

Condiţiile care trebuie îndeplinite de persoane juridice pentru a putea cumpăra un teren agricol, situat pe teritoriul României, sunt:
a) să aibă sediul social și/sau sediul secundar situat pe teritoriul național, pe o perioada de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare;
b) să desfăşoare activităţi agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
c) să prezinte înscrisurile din care să reiasă că din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezintă venit din activități agricole așa cum sunt prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, clasificate conform codului CAEN prin ordin al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
d) asociatul/acționarul care deține controlul societății să aibă domiciliului situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
e) în cazul în care în structura persoanelor juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății sunt alte persoane juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării oferteide vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

De asemenea, terenurile agricole pot fi vândute mai repede de opt ani, cu condiția să se plătească 80% din impozitul sumei care reprezintă diferenţa între preţul de cumpărare şi preţul de vânzare.

Conform acestui act legislativ, se schimbă și categoriile de persoane care au dreptul de preemţiune (cei care au prioritate n.r.): 
”În cazul exercitării dreptului de preempțiune de către proprietarii de terenuri agricole vecine, prioritatea la cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan se stabilește astfel:
a) proprietarul de teren agricol vecin care are hotarul comun cu latura cea mai mare a terenului ce face obiectul ofertei de vânzare;
b) în cazul în care terenul ce face obiectul ofertei de vânzare are două laturi mari ori toate laturile egale, prioritate la cumpărarea acestui teren are proprietarul de teren agricol vecin, tânăr fermier, care are domiciliul/reședința situat/situată pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 1 an anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
c) proprietarii de teren agricol vecin care au hotarul comun cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare, în ordinea descrescătoare al lungimii hotarului comun cu terenul în cauză;
d) în cazul în care latura mare sau una dintre laturile egale ale terenului ce face obiectul ofertei de vânzare are hotarul comun cu un teren situat pe raza altei unități administrativ-teritoriale, prioritate la cumpărarea terenului are proprietarul de teren agricol vecin cu domiciliul/reședința în raza unități administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul.

În cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se poate face către persoanele fizice cu respectarea următoarelor condiții cumulative:
a) să aibă domiciliul/reședința situat/situată pe teritoriul național pe o perioada de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare;
b) să desfășoare activități agricole pe teritoriul național pe o perioada de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării acestei oferte;
c) să fie înregistrată de autoritățile fiscale române cu minimum 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

În cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se poate face către persoanele juridice cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:
a) să aibă sediul social și/sau sediul secundar situat pe teritoriul național, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare;
b) să desfăşoare activităţi agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
c) să prezinte înscrisurile din care să reiasă că, din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezintă venit din activități agricole, așa cum sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, clasificate conform codului CAEN prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;
d) asociatul/acționarul care deține controlul societății să aibă domiciliul situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
e) în cazul în care în structura persoanelor juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății sunt alte persoane juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

În cazul neexercitării dreptului de preempțiune, dacă niciunul dintre potențialii cumpărători, în termenul legal, nu îndeplinește condițiile pentru a putea cumpăra terenul agricol situat în extravilan, înstrăinarea acestuia prin vânzare se poate face către orice persoană fizică sau juridică, în condițiile prezentei legi.

Terenurile agricole situate în extravilan se pot înstrăina, prin vânzare, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, cu obligația plății impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare, în baza grilei notarilor din respectiva perioadă.

Proprietarii terenurilor agricole situate în extravilan au obligația să le utilizeze exclusiv în vederea desfășurării activităților agricole de la data cumpărării, iar în situația în care pe terenul agricol există investiții agricole pentru culturile de pomi, viță de vie, hamei și irigații exclusiv private se va păstra destinația agricolă a acestei investiții”.

Nu trebuie să uităm că pământul țării nu este numai un bun imobil, cel mai important dintre bunurile imobile, dar acesta constituie și parte a teritoriului național, pentru care înaintașii noștri au luptat continuu. Suntem urmașii daco-geților care mureau râzând și adunau un pumn de pământ pe care și-l puneau pe piept în clipa marii treceri către Zamolxis, iar de-a lungul istoriei noastre multi-milenare, fii poporului nostru au apărat cu viața pământul țării.

Surse:
Camera Deputaților
AgroInfo.ro
Capital.ro

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Despre autor

Gheorghe Voinea

Redactor

Lista articolelor publicate în Ziarul România Rațională

12.12.2020
1.124 afișări
06.12.2020
934 afișări
27.09.2020
1.284 afișări
21.09.2020
1.307 afișări
16.09.2020
1.146 afișări
29.08.2020
1.227 afișări
22.07.2020
1.342 afișări
07.06.2020
3.257 afișări
31.05.2020
2.037 afișări
27.05.2020
2.200 afișări
23.05.2020
2.291 afișări