LEGISLAȚIE

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/vaccinare-obligatorie.jpg
Analiza juridică a proiectului de lege privind vaccinarea persoanelor în România

PLx nr.399/2017 votat cu raport în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților la data de 02 martie 2020 Prezentul document reprezintă analiza juridică efectuată de către subsemnata Avocat MARIN...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/buletin-de-vot-locale-2020.jpg
Hotărârea nr.8/2020 pentru aprobarea modelelor buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale

MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 21 august 2020 Având în vedere prevederile art. 57 și art. 58 alin. (1)—(6) și (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților admini...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/parlamentul-romaniei-banner_6.jpg
Legea nr. 135/2020 - privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora

MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 16 iulie 2020 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1 - Data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale di...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/parlamentul-romaniei-banner_3.jpg
Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 17 iunie 2020 Având în vedere că, în contextul epidemiologie actual, alegerile pentru autoritățile administrației publice locale nu pot fi organizat...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/declaratia-universala-a-drepturilor-omului.jpg
Declarația Universală a Drepturilor Omului

Ratificată în 16.12.1948 Preambul Considerând că recunoașterea demnității inerente tuturor membrilor familiei umane și a drepturilor lor egale și inalienabile constituie fundamentul l...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/carta-drepturilor-fundamentale-a-uniunii-europene.jpg
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

2012/C 326/02 PREAMBUL TITLUL I - DEMNITATEA TITLUL II - LIBERTĂȚILE TITLUL III - EGALITATEA TITLUL IV - SOLIDARITATEA TITLUL V - DREPTURILE CETĂȚENILOR TITLUL VI - ...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/guvernul-romaniei-baner_2.jpg
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019 Având în vedere angajamentele constante și termenele asumate de România în raport cu instituțiile Uniunii Europene, precum și risc...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/parlamentul-romaniei-banner_2.jpg
Legea nr. 230/2016 - pentru declararea lui Avram Iancu "Erou al Naţiunii Române"

MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016 Articolul UNIC Pentru cinstirea memoriei lui Avram Iancu (1824-1872), considerat cel mai mare erou naţional al românilor din Transilvania, cu ...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/autoritatea-electorala-permanenta_2.jpg
Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale

MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016 Având în vedere prevederile art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (2), art. 50 și 51 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților admini...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/parlamentul-romaniei-banner_4.jpg
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015 Notă  Conform art. IV din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 4 iunie 2019, articolele ...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/senatul-romaniei-avocatul-poporului.jpg
Hotărârea nr. 5/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului

actualizată până la data de 23.10.2012 În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, cu modificările şi comple...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/guvernul-romaniei-baner_3.jpg
Hotărâre nr. 749/2007 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

(actualizată până la data de 10 aprilie 2008*) În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii parti...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/parlamentul-romaniei--avocatul-poporului-banner.jpg
Legea nr. 334/2006 (**republicată**) privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015 *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 113/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității part...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/constitutia-romaniei.jpg
Constituția României

MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 Modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/guvernul-romaniei-baner.jpg
Hotărârea Guvernului 1157 din 2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României

actualizată până la data de 26 iunie 2003 Guvernul României adopta prezenta hotărâre. Art. 1 - Se aprobă Normele privind arborarea drapelului României, intonarea imnului...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/parlamentul-romaniei-avocatul-poporului-banner.jpg
LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului

MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 februarie 2018 *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 9/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționare...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/parlamentul-romaniei-banner.jpg
Legea 75/1994 - privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice

MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 26 august 1994 Modificări față de textul inițial: 05-05-2017, Articolul 10 din Capitolul II a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 91 din 28 aprilie 2...