Redefinirea familiei

înlocuirea articolului 48 alin.(1) din Constituția României


04:00timp citire
943accesări
75cititori
salvare

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:


Noi, membrii Comitetului de Inițiativă cetățenească constituit în fața notarului public, la București, în data de 22 Iunie 2020,

 • Apației Petrică. București
 • Catrina Angela. Ploiești
 • Chitea Vasile. București
 • Curic Elena. București
 • Dragomir Luciana. București
 • Gleazna Rodica. Chiajna
 • Grancea Horia. București
 • Pârjol Irina. București
 • Rusu Costel. București.
 • Șerban Dinu-Octavian. Constanța
 • Toroican Ioan. Timișoara
 • Vele Claudiu Eduard. București
 • Zilinschi Angela. Ploiești

transmitem tuturor românilor următoarele:

Azi, 22 Iunie 2020, am semnat în fața notarului public actele necesare promovării Proiectul de Lege de revizuire a Constituție, pe care l-am numit generic „Familia naturală, piatra de temelie a societății”. Tot astăzi, Proiectul a fost depus la Consiliul Legislativ al Parlamentului României.

Mișcarea Pentru Democrație Directă


Propunerea inițiatorilor:


Lege de revizuire a Constituției României

Parlamentul României adoptă prezenta Lege de revizuire a Constituției României:


Articol I - Alineatul (1) al articolului 48 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 48. Familia.
(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația şi instruirea copiilor.

Articolul II - Revizuirea Constituției se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispozițiilor art. 151 alin. (3) din Constituția României, republicată. 


Expunerea de motive

În conformitate cu drepturile și libertățile stipulate în Constituția României, cu obligația ce ne revine de a apăra familia, valorile materiale și spirituale care au stat și stau la baza evoluției națiunii noastre, dreptul de a hotărî cu privire la educația propriilor noștri copii,  am hotărât să declanșăm această inițiativă civică legislativă de revizuire a Constituției României, în sensul modificării articolului 48 alin. (1) al Constituției României.

Căsătoria între un bărbat și o femeie este o relația interumană consfințită istoric și religios la scara întregii umanități, relație care asigură procrearea, creșterea și educarea copiilor.

Pentru ca familia să reziste, să prospere și să fie puternică, este necesar efortul întregii societăți, al tuturor actorilor sociali precum și al instituțiilor Statului;

Familia, ca celulă de bază a oricărei societăți, comunități umane, are nevoie de sprijin, de întărire.

Propunerea legislativă pentru revizuirea Constituției României, care face obiectul acestei motivații, este menită să înlăture orice echivoc pe care utilizarea termenului de „soți" în cuprinsul art. 48 alin. (1) din Constituție ar putea să îl aducă în conturarea noțiunii de "familie", a raportului dintre "familie" și dreptul fundamental al bărbatului și al femeii de a se căsători și a întemeia o familie.

În actuala redactare a alineatului (1) al art. 48 din Constituție se spune că "familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor."

Prin înlocuirea termenului de "soți" cu expresia "un bărbat și o femeie" se asigură implementarea precisă și literală a unor expresii consacrate cu puterea unor garanții imuabile destinate ocrotirii familiei, recunoscută drept „elementul natural și fundamental al societății" în art. 16 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. 

În același context, doar „bărbatul și femeia" împreună se bucură de recunoașterea și garantarea universală a dreptului de a se căsători și de a întemeia o familie pe baza unor importante considerente de natura istorică, culturală și morală specific românești.

Așadar, considerăm necesară modificarea primului alineat al art. 48 din Constituția României atât pentru a evita dezbateri nenecesare și interpretări contradictorii, cât și pentru a recunoaște în mod neechivoc că dreptul de a întemeia o familie este un drept fundamental destinat bărbatului și femeii, de care ei se bucură. Și fac asta nu individual, ci împreună.

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Despre autor

Ioan Toroican

Lista articolelor publicate în Ziarul România Rațională

23.06.2020
1.076 afișări
23.06.2020
943 afișări