Modelul modelelor românești

Programul politic al partidului România Rațională


07:59timp citire
1.639accesări
72cititori
salvare

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:


Având în vedere prevederile Art.8 (3) din Secțiunea 2 a Statului partidului ЯR, potrivit căruia „ROMÂNIA RAȚIONALĂ este un partid deschis care se adresează, prin întreaga sa activitate politică, tuturor categoriilor sociale, cetățenilor care consideră că rațiunea, creativitatea și munca sunt elementele fundamentale ale existenței și formării personalității”, coroborat altor articole și paragrafe de interes prioritar pentru prezentul și viitorul societății românești, formațiunea noastră își reiterează și în contextul prezentului Program Politic orientarea spre valorile naționale și naționaliste autentice din toate mediile și sectoarele economico-sociale, declarându-se partid naționalist, cu orientări moderne, deschise, novatoare, formatoare și reformatoare.

Împletind învățămintele și experiențele dobândite de-a lungul vremurilor, și mai ales în ultimele două veacuri de modernitate și progres tehnic la scară internațională și națională, în noua și galopanta dinamică a evoluției civilizației umane, ROMÂNIA RAȚIONALĂ pledează pentru valorificarea inteligenței autohtone, chiar dacă țara noastră a devenit exportatoare de inteligență din cauza exodului populațional fără precedent, pe timp de pace, în istoria planetară, exod forțat, provocat și alimentat de eșecul tuturor guvernărilor din ultimii 30 de ani, generatoare de nonvalori, corupție, politicianism, sărăcie versus opulență oligarhică, deprimare, scepticism, neîncredere în conducătorii aleși sau numiți și pesimism alarmant în ceea ce privește destinul națiunii române.

În concordanță și armonie cu principiile și obiectivele strategice stabilite, ЯR își propune și propune națiunii române susținerea unui Program complet reformator, un moment ”zero” de resetare națională și rațională, în toate mediile și la toate nivelurile, lansând drept

Proiect de Țară: MODELUL MODELELOR  ROMÂNEȘTI.


Nu știm dacă este un concept inedit sau doar o năzuință a noastră, dar Rațiunea ne obligă să acceptăm că aceasta trebuie să fie abordarea strategică de la care trebuie să re-pornească, să se re-inventeze, să se re-evalueze, să se re-întemeieze și să se re-construiască România Mileniului Trei, singura cale de a ne recupera românitatea, de a o aduce acasă, de o ajuta și determina să-și făurească un viitor prosper și trainic în țară și de a-și manifesta identitar genialitatea personală  și colectivă originară în propriul vad multimilenar de viață, de limbă, de credință, de cultură și evoluție, din care a zămislit, alimentat și inspirat celelalte populații și etnii încă din vremuri imemorabile.

MODELUL MODELELOR ROMÂNEȘTI nu este doar simplu de explicat și de înțeles, dar și simplu de aplicat de către întreaga pleiadă de gânditori, de exegeți, de formatori, de strategi, de specialiști, de români luminați care sunt conștienți că înșiși reprezintă rezervorul și furnizorul garantat și inepuizabil de modele valorice autohtone, de minți strălucite nevalorificate sau valorificate prea puțin, ori nici măcar stimulate să se afirme.

Doar și în ultimele trei decenii, România a rămas văduvită de mari savanți și creatori și de operele lor cvasinecunoscute, prin dispariție fizică, cei mai mulți suferinzi în sărăcie, abandonați și, nu puțini, furați, pastișați și chiar plagiați de impostori și parveniți care nici măcar nu le-au studiat lucrările și proiectele, ci doar le-au preluat și și le-au însușit în lucrări de doctorate și publicistice scrise de către scribii lor, chiar și în pușcărie. Au vrut și vor să pară docți, dar, mai ales, să-și scurteze perioada de detenție, „scriind cărți”, fiindcă așa și-au amendat legile în propriul interes. Astfel s-a ajuns ca, oameni politici și potențați financiari condamnați și arestați, să „scrie” și să publice – fără nici o contribuție personală, culturală și morală -, volumele fără nici o valoare, spre a-și scurta anii de detenție. Dar, în România și în spațiul diasporei românești  încă viețuiesc și apar noi capacități mentale de excepție, pe care, cel mai adesea, le descoperă, le importă, le valorifică și și le revendică țările bogate.

MODELUL MODELELOR ROMÂNEȘTI este un concept reformator și generator de progres, care are în vedere valorificarea atât a modelelor umane din trecutul românității, a celor clasice și a celor mai recent pierdute, dar mai ales a celor contemporane, aflate în deplină maturitate creativă, între care din ce în ce mai mulți tineri eminenți, excelenți, geniali.

În acest sens, notorietăți ale științelor, inventicii, cercetării în numeroase domenii au fost și sunt curtate de arcul guvernamental falimentar al acestor vremuri, pentru a-și da aportul la strategii și proiecte mai ales în domeniul reformelor din educație, cultură, arte, sănătate, mediu, personalități care acceptă din patriotism sincer și din iubire de neam și țară să pună la dispoziția autorităților aflate la putere proiecte valoroase.

Avem mulți  români geniali care, trecând peste starea de reținere, respingere și dezavuare a politicului, își dedică o parte din operă în sprijinul ministerelor, agențiilor și forurilor administrative, politizate și parazitate la maxim, manifestându-și buna intenție de a ajuta, de a îndrepta starea de delăsare, de demagogie, de amatorism, de vampirism politic a înalților funcționari lipsiți de cultură, de pregătire, de viziuni, de repere pe care le impun funcția lor dobândită politic și nu valoric.

Nu există domeniu de activitate și creație în care să nu exceleze unul sau mai multe modele naționale, eminențe dedicate profesiilor lor, pasiunilor, patriei  și națiunii. De-a lungul perioadei postdecembriste de acaparare a gestionării avuției țării de către regimurile înșelătoare și demagogice, numeroși și valoroși exponenți ai gândirii, științei, cercetării, educației, culturii, strategiilor economice, financiare, sociale, sanitare, militare, ș.a.m.d., au încercat să pună la îndemâna guvernanților proiecte, lucrări și idei de autentică valoare, dar prea puține dintre acestea au fost lecturate, preluate și incluse în programele guvernamentale, uneori fără a li se preciza numele și contribuția autorilor, programe de intenție și campanie electorală care, deși redactate și postate pe site-uri ministeriale și prezidențiale, nu au fost transpuse în forme și reforme legislative, rămânând în stadiul de... teorie, de proiect în proiect, de bibliografie, de promisiuni... și nu doar din cauza schimbării miniștrilor și a efervescenței vieții politice, ci din delăsare, dezinteres, nepăsare.

Conceptul MODELUL MODELELOR ROMÂNEȘTI este aplicabil în toate domeniile de interes strategic național, dacă diriguitorii țării ar ține seamă de avertismentele alarmante al eminenților națiunii, care arată că doar păstrând și încurajând cultul culturii și al valorilor devenim pe deplin o națiune naționalistă model, luminată, evoluată, cu un viitor altfel decât trecutul recent.

Apreciind și preluând ”postulatele” celor mai competenți experți și specialiști - nevalorificați în ultimele decenii de eșec politic și administrativ-, din sistemul educațional, mai ales, și pornind cu acestea, partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ propune societății civile românești și tuturor mediilor decidente și influente asupra evoluției pozitive a țării, acest nou deziderat generos – MODELUL MODELELOR ROMÂNEȘTI -, considerându-l aplicabil în toate domeniile  de interes ”național rațional”, care va activa și garanta reidentificarea și continuitatea civilizației românești: cultura, cercetarea, arta, sănătatea omului și a mediului.

Rămâne în responsabilitatea decidenților politici și administrativi obligația de a nu mai permite să se risipească energia mentală a românilor inteligenți, de a le asigura prin toate măsurile legislative și instituționale suportul material și logistic pentru a se dărui, cu folos și recunoaștere, națiunii din al cărei trunchi au descins, s-au format, s-au dezvoltat și performează, așa cum aspiră tinerele generații în care trebuie să ne punem speranța, dar pe care, noi, cei maturi și responsabili, nu învățăm că trebuie să-i învățăm, să-i motivăm, să-i înzestrăm, să ni-i păstrăm și să ni-i facem viitorii buni conducători.

Obiectivul nostru prioritar este acela de a le deschide și netezi calea și, odată ajunși la Putere cu ajutorul nostru, să-i determinăm să facem istorie glorioasă prin ei, continuatorii noștri, fondatorii și formatorii și ROMÂNIEI RAȚIONALE.

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

România Rațională&summary=Având în vedere prevederile Art.8 (3) din Secțiunea 2 a Statului partidului ЯR, potrivit căruia „ROMÂNIA RAȚIONALĂ este un partid deschis care se adresează, prin întreaga sa activitate politică, tuturor categoriilor sociale, cetățenilor care consideră că rațiunea, creativitatea și munca sunt elementele fundamentale ale existenței și formării personalității”, coroborat altor articole și paragrafe de interes prioritar pentru prezentul și viitorul societății românești, formațiunea noastră își reiterează și în contextul prezentului Program Politic orientarea spre valorile naționale și naționaliste autentice din toate mediile și sectoarele economico-sociale, declarându-se partid naționalist, cu orientări moderne, deschise, novatoare, formatoare și reformatoare. Împletind învățămintele și experiențele dobândite de-a lungul vremurilor, și mai ales în ultimele două veacuri de modernitate și progres tehnic la scară internațională și națională, în noua și galopanta dinamică a evoluției civilizației umane, ROMÂNIA RAȚIONALĂ pledează pentru valorificarea inteligenței autohtone, chiar dacă țara noastră a devenit exportatoare de inteligență din cauza exodului populațional fără precedent, pe timp de pace, în istoria planetară, exod forțat, provocat și alimentat de eșecul tuturor guvernărilor din ultimii 30 de ani, generatoare de nonvalori, corupție, politicianism, sărăcie versus opulență oligarhică, deprimare, scepticism, neîncredere în conducătorii aleși sau numiți și pesimism alarmant în ceea ce privește destinul națiunii române. În concordanță și armonie cu principiile și obiectivele strategice stabilite, ЯR își propune și propune națiunii române susținerea unui Program complet reformator, un moment ”zero” de resetare națională și rațională, în toate mediile și la toate nivelurile, lansând drept Proiect de Țară: MODELUL MODELELOR  ROMÂNEȘTI."> Distribuie
PDF de: 10px 11px 12px
Despre autor

România Rațională

Fondator

Lista articolelor publicate în Ziarul România Rațională

20.01.2021
648 afișări
19.01.2021
639 afișări
04.01.2021
591 afișări
08.12.2020
656 afișări
29.11.2020
333 afișări
01.01.1970
1.281 afișări
22.10.2020
723 afișări
21.10.2020
523 afișări
01.01.1970
300 afișări
01.01.1970
141 afișări
01.01.1970
134 afișări
01.01.1970
134 afișări
01.01.1970
223 afișări
18.10.2020
572 afișări
18.10.2020
534 afișări
18.10.2020
11.206 afișări
17.10.2020
511 afișări
29.06.2019
762 afișări
29.06.2019
760 afișări
29.06.2019
725 afișări
29.06.2019
728 afișări
29.06.2019
805 afișări
09.10.2020
559 afișări
31.08.2020
474 afișări
24.08.2020
432 afișări
20.08.2020
558 afișări
28.07.2020
466 afișări
22.07.2020
514 afișări
21.07.2020
506 afișări
15.07.2020
463 afișări
13.07.2020
591 afișări
12.07.2020
699 afișări
12.07.2020
782 afișări
10.07.2020
432 afișări
19.03.2020
865 afișări
16.03.2020
464 afișări
16.03.2020
435 afișări
11.03.2020
488 afișări
08.03.2020
450 afișări
24.02.2020
503 afișări
22.02.2020
468 afișări
14.02.2020
418 afișări
12.02.2020
451 afișări
01.02.2020
421 afișări
01.02.2020
438 afișări
25.01.2020
462 afișări
24.01.2020
482 afișări
22.01.2020
464 afișări
22.01.2020
440 afișări
06.01.2020
597 afișări
06.11.2019
433 afișări
28.10.2019
482 afișări
18.10.2019
463 afișări
16.10.2019
453 afișări
14.10.2019
454 afișări
14.10.2019
430 afișări
14.10.2019
468 afișări
29.06.2019
938 afișări
29.06.2019
763 afișări
29.06.2019
924 afișări
29.06.2019
768 afișări
29.06.2019
812 afișări
29.06.2019
890 afișări
29.06.2019
838 afișări
29.06.2019
1.167 afișări
29.06.2019
1.143 afișări
29.06.2019
1.177 afișări
29.06.2019
1.191 afișări
29.06.2019
1.270 afișări
29.06.2019
1.300 afișări
29.06.2019
1.115 afișări
29.06.2019
1.227 afișări
29.06.2019
1.289 afișări
29.06.2019
1.148 afișări
29.06.2019
1.149 afișări
29.06.2019
1.217 afișări
29.06.2019
1.249 afișări
29.06.2019
1.281 afișări
29.06.2019
1.096 afișări
29.06.2019
1.305 afișări
29.06.2019
1.639 afișări
29.06.2019
1.313 afișări
29.06.2019
3.548 afișări
29.06.2019
4.680 afișări