„Socialismul” Global

denunț împotriva lui Marx - (adresat oamenilor Muncii de pretutindeni)


05:31timp citire
735accesări
54cititori
salvare

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:


Progeniturile lui Marx-Engels-Lenin construiesc ”Socialismul”… global anticomunist !

Cei mai mulți, dacă nu toți ”marii”, autori și conducători politici Capitaliști, Imperialiști și Globaliști se declară, fără ascunzișuri, de vreo două-trei decenii, a fi… marxiști (unii folosind termenul neo-marxiști), așa cum eu știu de mai multe decenii și am scris de la începutul anilor 60 din secolul trecut…


Dar pretinșii Comuniști din ”partidele” de tip PCR nu au putut să accepte și nici să înțeleagă acest adevăr evident, fie că cei care le conduceau și le dirijau ideologia erau marxiști, deci anti-comuniști, fie că erau corect orientați, chiar crezînd că sînt Comuniști, dar ”facerea” Socialismului nu a dus la societatea proiectată ”in terminis” pentru că ei nu și-au însușit corect noțiuni fundamentale ale construcției conștiente -căci numai conștient se poate realiza Socialismul- precum: Politică, Partid, Putere (exclusiv la singular), Alegere și Votare, Democrație și Putere Democrată, Internaționalism proletar…

Este fără îndoială adevărat că, oricîtă instrucție ar deține un om de înaltă formație intelectuală, nu se poate îndepărta de esența pozițiilor clasei sociale din care provine, ceea ce mi-a apărut ca firesc, chiar de la adolescență –cînd am aflat de la un profesor al meu elemente ale originii celor trei (dintre cei patru) ”mari clasici ai marxism-leninismului”- și mi-am exprimat surprinderea că niște Burghezi și Moșieri, chiar foarte ”deștepți” (mai tîrziu am stabilit că tocmai de aceea) pot susține interesele amărîților de țărani și muncitori…

Acum, după 173 de ani de cînd s-a adoptat ”Manifestul Partidului Comunist” și 104 ani de la deschiderea Erei Democrate prin victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, ar trebui ca toată lumea să priceapă pe cine i-au slujit făuritorii ”învățăturii marxist-leniniste”, deoarece capitaliștii imperialiști și imperialiștii globaliști spun în gura mare că ei sînt… marxiști și că, nici mai mult, nici mai puțin, ei construiesc… Socialismul global ! Adică societatea bestială, sălbatică, esențialmente depravată, pe care o găsim zugrăvită în cărțile lui George Orwell și Gheorghe Păun, respectiv ”Anul 1984” și  ”Anul 1994. Schimbarea care nu schimbă nimic”.

Cei doi autori nu știu că proslăvesc genialitatea lui Marx, Engels și Lenin, care au teoretizat (și terorizat !) - ultimul a și început- înfăptuirea Socialismului, pe care l-au văzut chiar globalist și globalizant, chiar dacă termenii nu ajunseseră la această expresivitate, iar globalizarea era imaginată, în fapt, într-o primă fază, în care prindeau contur trei imperii globalizante, iar socialismul era –de unde vine depravarea- ”soceng”, adică… englezesc.

Esența este aceeași: Oamenii Muncii, cărora Nicolae Ceaușescu, simplu Muncitor lăstărit ca fiu de Țărani, ajuns conducător (discreționar, din păcate fără Putere Democrată), le spunea ”minunata clasă muncitoare”, au ajuns în viziunile globalizante la cea mai jalnică stare de degradare, simple obiecte disprețuite, cu existența redusă –ca și numele lor: proli- la condiția de vietăți anacronice, puțin folositoare, putregaiuri, cu drept de viață și de moarte asupra lor în mîna netrebnică a ”Fratelui mai Mare”, conducător sinistru, nevăzut și necunoscut, neales și nevotat de nimeni… Aspecte tipice pentru Globaliști.

Nici chiar semenii lui apropiați nu-l pot accepta pe acest Fîrtat nefrățesc, ceea ce produce, în ascuns -neputîndu-se declara pe față- ”războaie”, mereu cîștigate de Fratele cel Mare, așa cum, posibil, se va întîmpla și în aceste zile între exponentul capitalismului imperialist ”normal”, Președintele USA, Donald Trump, și sacrificatul Imperialismului Global, cavalerul rătăcitor, ca un nou ”el ingenioso hidalgo”, zdruncinatul zdruncinător Biden…

Nu vor cîntări prea mult, poate chiar deloc, cele 15 milioane de voturi obținute în plus de Președinte Trump -de la votanții de stînga, de centru și chiar de dreapta- și nici discursul său, tardiv, extrem de tardiv, incredibil și fulminant, din 24 septembrie 2019 la Adunarea Generală a ONU, în favoarea Națiunii și Patriei, străjuite cu frontiere certe și asigurate chiar cu ziduri, reducerea și condamnarea producției, comerțului și monedei globaliste –în ciuda faptului că el însuși și-a apropiat multele miliarde în dolari prin afaceri de acest tip cu China, Rusia și Germania. Nu-l vor avantaja nici funcția de Președinte (în exercițiu), nici serviciile secrete (să ne-amintim de J.F. Kennedy !), nici calitatea de Comandant Suprem al Armatei, nici străinii de sub ”aripa” lui, aflați însă și sub aripa Globalismului…

Victorios ori învins, fost sau viitor Președinte al USA, Donald Trump nu va pricepe niciodată de ce țara lui și Lumea întreagă a ajuns la acest impas contemporan, prevestitor și pregătitor al unui Final cumplit: n-a știut și nici nu ar fi vrut ca cele peste 300 de milioane de ”supuși”, din care mulți l-au votat, să se organizeze în partide politice constituite pe singurul criteriu firesc, fiecare reprezentînd o clasă socială, în vreme ce atît el cît și globaliștii cred, o spun și o susțin public, de zeci și sute de ani, că găștile anti-partide, Republican și Democrat, ar fi… partide; neștiind nicio boabă din necunoscuta și străina Politică, n-au învățat niciodată conținutul noțional al cîtorva cuvinte: Politică, Partid, Democrație, Alegere, Votare, Putere, iar Internaționalismul lor este cel de la Internaționala I și a II-a, social-democrată, anti-comunistă…Panta rhei…

Au fost precursori care au întrezărit șiretenia marxism-leninismului, despre care am scris în articolele și cărțile mele, precum: Roza Luxemburg, Eseriștii, I.V. Stalin, Dolores Ibaruri,  Enver Hodja, Nicolae Ceaușescu.

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Despre autor

Prof. Ungureanu I. Gheorghe

Lista articolelor publicate în Ziarul România Rațională

17.12.2020
735 afișări
24.11.2020
814 afișări
13.11.2020
590 afișări