Drepturile și obligațiile membrilor

Capitolul II, Secțiunea 3


04:02timp citire
941accesări
30cititori
salvare

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:


Art. 29. Membrii Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ au următoarele drepturi:

 • (1) să aibă inițiative legislative, administrative sau politice în condițiile legii și să ceară examinarea acestora în cadrul organizației sau organului de conducere din care fac parte;
 • (2) să își exprime liber opiniile cu privire la opțiunile politice ale partidului, la activitatea organelor de conducere ale acestuia și a reprezentanților partidului în organele autorităților publice;
 • (3) să fie informați cu privire la activitatea organelor de conducere ale partidului, precum și a reprezentanților partidului în organele autorităților publice;
 • (4) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale partidului la diferite niveluri, conform prevederilor statutare;
 • (5) să propună și să fie propuși candidați pe listele electorale ale partidului în condițiile legii;
 • (6) să fie recomandați pentru ocuparea unor funcții în administrația publică locală sau centrală, cu respectarea condițiilor legale, a prevederilor statutare și a criteriilor stabilite de partid pentru acele funcții;
 • (7) să participe la luarea hotărârilor în cadrul organizațiilor Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ, potrivit competențelor stabilite în Statut;
 • (8) să fie consultați periodic în problemele politice, economice, sociale sau organizatorice fundamentale, iar opiniile majoritar exprimate să determine adoptarea deciziilor;
 • (9) să beneficieze de susținerea politică a partidului și a organelor sale de conducere, precum și de consultanță juridică în fața atacurilor și presiunilor politice injuste;
 • (10) să participe la ședințele în care se discută problemele legate de persoana și activitatea lor;
 • (11) să se auto-suspende din partid sau din funcția deținută în cadrul acestuia ori din funcțiile politice sau administrative obținute prin susținere politică, în următoarele situații:
  • (a) funcția publică obținută este incompatibilă cu calitatea de membru;
  • (b) este cercetat pentru comiterea unei infracțiuni pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva sa.
   La expirarea perioadei de auto-suspendare, în cazul revenirii în partid, acestora li se recunoaște continuitatea vechimii în partid.
 • (12) să demisioneze din partid în orice moment, cu efect imediat;
 • (13) să se adreseze forurilor de partid în orice probleme de interes public sau politic;
 • (14) să folosească dreptul de a se apăra și să poată contesta hotărârile organelor competente care îl privesc, în conformitate cu prevederile statutare și ale procedurilor stabilite prin hotărârile organelor de conducere ale partidului.

Art. 30. Membrii Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ au următoarele obligații:

 • (1) să militeze pentru unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea și independența României și a poporului român, pentru ridicarea prestigiului României în lume;
 • (2) să cunoască și să respecte Statutul Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ și Programul Politic al partidului;
 • (3) să acționeze pentru realizarea obiectivelor și Programului Politic al partidului;
 • (4) să contribuie la formarea și promovarea unui mod de lucru democratic prin acceptarea pluralismului de idei și diversității opiniilor exprimate în mod liber, în cadrul organizat al partidului, prin respectarea hotărârilor majorității și a celor adoptate de organele ierarhic superioare ale partidului și să asigure aplicarea și respectarea acestora;
 • (5) să participe cu regularitate la Adunările generale ale organizației de partid și la celelalte activități organizate de aceasta;
 • (6) să nu exprime în public, în numele partidului, păreri care contravin politicii și strategiei partidului sau hotărârilor sale;
 • (7) să respecte disciplina de partid și caracterul confidențial al tuturor documentelor, discuțiilor sau informațiilor declarate interne;
 • (8) să militeze pentru păstrarea și întărirea unității partidului;
 • (9) să dovedească, în întreaga lor activitate politică, profesională și socială, corectitudine și moralitate, patriotism și demnitate, decență și să nu aducă daune imaginii și prestigiului partidului;
 • (10) să acționeze în vederea creșterii influenței partidului în societate și a atragerii de noi membri în rândurile acestuia;
 • (11) să informeze permanent conducerea organizațiilor de partid din care fac parte sau conducerea centrală a partidului, după caz, cu privire la activitățile desfășurate în cadrul structurilor administrației publice internaționale, centrale sau locale;
 • (12) să își îndeplinească cu corectitudine atribuțiile care derivă din funcția ocupată în structurile de conducere ale partidului, să manifeste interes față de cererile și petițiile adresate de membrii ЯR și să se preocupe de soluționarea acestora;
 • (13) să plătească cotizația de membru al partidului;
 • (14) să restituie, în cazul pierderii calității de membru, cardul de membru și orice înscris sau material aparținând partidului, aflat în posesia sa.
TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Despre autor

România Rațională

Fondator

Lista articolelor publicate în Ziarul România Rațională

20.01.2021
665 afișări
19.01.2021
649 afișări
04.01.2021
599 afișări
08.12.2020
661 afișări
29.11.2020
341 afișări
01.01.1970
1.281 afișări
22.10.2020
730 afișări
21.10.2020
567 afișări
01.01.1970
300 afișări
01.01.1970
141 afișări
01.01.1970
134 afișări
01.01.1970
134 afișări
01.01.1970
223 afișări
18.10.2020
577 afișări
18.10.2020
539 afișări
18.10.2020
11.211 afișări
17.10.2020
516 afișări
29.06.2019
766 afișări
29.06.2019
782 afișări
29.06.2019
728 afișări
29.06.2019
733 afișări
29.06.2019
813 afișări
09.10.2020
568 afișări
31.08.2020
479 afișări
24.08.2020
471 afișări
20.08.2020
565 afișări
28.07.2020
481 afișări
22.07.2020
521 afișări
21.07.2020
510 afișări
15.07.2020
474 afișări
13.07.2020
595 afișări
12.07.2020
705 afișări
12.07.2020
787 afișări
10.07.2020
436 afișări
19.03.2020
870 afișări
16.03.2020
469 afișări
16.03.2020
437 afișări
11.03.2020
492 afișări
08.03.2020
454 afișări
24.02.2020
506 afișări
22.02.2020
471 afișări
14.02.2020
423 afișări
12.02.2020
456 afișări
01.02.2020
431 afișări
01.02.2020
442 afișări
25.01.2020
463 afișări
24.01.2020
484 afișări
22.01.2020
470 afișări
22.01.2020
443 afișări
06.01.2020
601 afișări
06.11.2019
436 afișări
28.10.2019
490 afișări
18.10.2019
466 afișări
16.10.2019
456 afișări
14.10.2019
456 afișări
14.10.2019
435 afișări
14.10.2019
471 afișări
29.06.2019
941 afișări
29.06.2019
765 afișări
29.06.2019
928 afișări
29.06.2019
773 afișări
29.06.2019
815 afișări
29.06.2019
894 afișări
29.06.2019
843 afișări
29.06.2019
1.174 afișări
29.06.2019
1.146 afișări
29.06.2019
1.180 afișări
29.06.2019
1.195 afișări
29.06.2019
1.276 afișări
29.06.2019
1.301 afișări
29.06.2019
1.121 afișări
29.06.2019
1.230 afișări
29.06.2019
1.293 afișări
29.06.2019
1.153 afișări
29.06.2019
1.152 afișări
29.06.2019
1.219 afișări
29.06.2019
1.252 afișări
29.06.2019
1.285 afișări
29.06.2019
1.098 afișări
29.06.2019
1.308 afișări
29.06.2019
1.647 afișări
29.06.2019
1.316 afișări
29.06.2019
3.551 afișări
29.06.2019
4.683 afișări