STATUT

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/statutul-partidului-romania-rationala-versiunea-integrala.jpg
Statutul partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ (ЯR)

document integral Subsemnații: -    POPA Cristiana-Johanna, cetățean român, în calitate de Președinte și Fondator; -    POPA Liviu-Cornel, cetățean r...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/final-alb-yahoo.png
Denumirea, semnul permanent, semnul electoral și sediul central al partidului

Capitolul I, Secțiunea 1 Art. 1. Denumirea partidului este Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ, iar denumirea prescurtată este ЯR (Я este combinația de taste 042F[Alt+X]) . În toate document...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/partidul-romania-rationala-banner_21.jpg
Definirea, scopurile și obiectivele partidului

Capitolul I, Secțiunea 2 Art. 7. ЯR este persoană juridică de drept public, asociație cu caracter politic, care contribuie la exercitarea voinței politice a românilor, îndeplinind o ...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/partidul-romania-rationala-cover-1602x630.png
Sancțiuni și recompense

Capitolul II, Secțiunea 4 Art. 31. Membrilor Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ care au săvârșit abateri de la prevederile Statutului ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc p...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/model_legitimatie.jpg
Calitatea de membru

Capitolul II, Secțiunea 1 Art.11 (1) Categoriile de membri ai Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ sunt: (a) Membri fondatori; (b) Membri militanți; (c) Membri cotizanți; (d) Simpatiza...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/legitimatie-anulata-model.jpg
Pierderea sau încetarea calității de membru

Capitolul II, Secțiunea 2 Art.27. (1) Calitatea de membru al Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ se pierde prin înscriere în alt partid, demisie, radiere, excludere sau neachitarea coti...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/balanta.png
Drepturile și obligațiile membrilor

Capitolul II, Secțiunea 3 Art. 29. Membrii Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ au următoarele drepturi: (1) să aibă inițiative legislative, administrative sau politice în condițiile...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/partidul-romania-rationala-cover-1602x630_2.png
Consultarea membrilor

Capitolul II, Secțiunea 5 Art.35. (1) În scopul asigurării democrației în interiorul partidului, pentru identificarea problemelor prioritare ale partidului la nivel național, reg...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/partidul-romania-rationala-cover-1602x630_3.png
Consultarea cetățenilor

Capitolul II, Secțiunea 6 Art.36. (1) Pentru o mai bună cunoaștere și soluționare a programelor și proiectelor politice, inițiativelor guvernamentale, politicilor publice și a candidatur...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/partidul-romania-rationala-cover-1602x630_4.png
Codul de Etică și Conduită Morală a membrilor ЯR

Capitolul II, Secțiunea 7 Art.37. (1) Imaginea ЯR este dată de calitatea activităților membrilor săi, bazată pe respectarea unor valori fundamentale la care aderă (naționalism, patrioti...

https://ziarul.romania-rationala.ro/control/articole/articole/partidul-romania-rationala-cover-1602x630_5.png
Congresul Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ

Capitolul III Secțiunea 1 Art. 38. Congresul Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ: (1) este forul suprem de conducere al Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ; (2) se constituie din delegați ...