Scrisoare deschisă către profesori

Tineri pentru România


08:48timp citire
1.956accesări
554cititori
salvare

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:


Stimate doamne profesoare și stimați domni profesori, stimați oameni și dascăli

Dorim să vă reținem atenția câteva minute cu invitația pe care v-o adresăm dvs., cadrelor didactice din liceele și școlile profesionale în care învață potențialii studenți ai generațiilor care urmează.


Știți cu toții că există un număr destul de mare de tineri, elevi de-ai dvs., care sunt în imposibilitatea de a urma cursurile unei facultăți din motive de ordin financiar. Știți cu toții că există tineri foarte capabili a căror dorință de a continua studiile este frântă de lipsa resurselor financiare necesare. Știți cu toții că fiecare dintre acești tineri sunt de cele mai multe ori victime sigure ale unui sistem de învățământ în care accesul la studiile superioare este asigurat numai celor care plătesc, și în care cei fără posibilități sunt marginalizați.

Proiectul „Tineri pentru România” a fost lansat la 01.12.2020 și are în centrul atenției asigurarea resurselor financiare necesare urmării cursurilor unei facultăți de către acei tineri capabili pe care îi pregătiți dvs. dar care nu au șansa de a avea posibilitățile financiare necesare.

În școala dvs. există asemenea tineri! Sunt cei care v-au impresionat prin munca lor, prin dorința lor de a învăța. Sunt cei care au demonstrat aptitudini pentru o anumită materie. Sunt cei cărora le strălucește privirea atunci când răspund la tablă știind precis că au învățat cu plăcere materia dvs. Sunt tinerii pe care îi vedeți că pleacă acasă cu umerii lăsați, apăsați de conștientizarea că studiile lor se vor termina odată cu încheierea ultimului an de studiu din liceul sau școala profesională pe care o urmează în unitatea de învățământ la care predați.

Din păcate lumea pe care o trăiesc acești tineri este mai întunecată, mai lipsită de perspective, mai puțin binevoitoare cu ei.

Vrem să aducem puțină lumină în viața acestor tineri! Și dvs. sunteți cei mai în măsură să ne spuneți care sunt aceștia.

Dascălii sunt cei care văd valoarea tânărului dincolo de aparența sărăciei!

Vă adresăm invitația de a ne aduce în prim plan tinerii valoroși pentru a fi înscriși în proiectul „Tineri pentru România”. Poate că șansa va fi de partea lor și vor fi selecționați pentru acordarea unei burse care să le asigure un viitor pe măsura capacității și dorinței de a învăța.

Pentru anul școlar 2021-2022 intenționăm să oferim un număr de 47 de burse finanțate din donațiile românilor și un număr suplimentar de alte 47 de burse finanțate de partidul, editura și ziarul „România Rațională”. Aceste burse se vor acorda câte două pentru fiecare județ sau sector al Municipiului București. Numărul de burse acordate poate crește în funcție de donațiile românilor. Bursele vor asigura taxa de școlarizare, cazarea și materialele de studiu necesare pe durata anului universitar, pe baza unui contract încheiat cu studentul. Finanțarea se acordă pe baza deciziei informate a celor care donează.

Rolul dvs. de OM și dascăl ar fi acela de a ne transmite propuneri cu privire la tinerii pe care îi considerați potriviți din punct de vedere al capacității și dorinței lor de a învăța, dar despre care știți că nu vor avea șansa de a beneficia de studii superioare din lipsa resurselor financiare.

Cine știe? Poate că unul dintre ei va salva viața unui alt om sau va aduce lumină în privirea altor copii. Până nu încercăm nu putem ști!


 

Proiectul "TINERI PENTRU ROMÂNIA"

Invitația noastră:

Vă propunem ca să susțineți financiar, moral, etic și activ proiectul „Tineri pentru România!”

În cadrul acestui proiect dorim ca în fiecare an, din fiecare județ al României, cel puțin unul dintre tinerii născuți și crescuți în acel județ să poată urma cursurile unei facultăți având finanțarea asigurată de noi, toți românii!

Pentru fiecare student finanțat din donațiile dvs. partidul România Rațională va asigura finanțarea unui alt student.

Candidații la bursă:

Orice tânăr poate candida la obținerea bursei corespunzătoare județului în care are domiciliul.

Orice persoană din România are dreptul de a propune candidați.

Dosarul candidatului va include:

  1. Copia cărții de identitate
  2. Adeverința de salarizare a părinților
  3. Adeverință din partea instituției de învățământ la care este înscris în ultimul an de studiu
  4. Eseu explicativ pentru alegerea facultății și specializării pe care dorește să o urmeze

Criteriile de selecție:

În urma primirii documentelor de mai sus, vom analiza fiecare candidat în parte, vom cere referințe din partea profesorilor și vom verifica în teren situația materială a familiei. Rezultatul verificării va fi adus la cunoștința donatorilor sub forma unui raport de evaluare.

Transparența selecției:

Alegerea studentului care urmează a fi finanțat se va face printr-un proces de selecție în care fiecare persoană care donează are dreptul la un singur vot, indiferent de suma donată. Înainte de vot, atât candidații cât și donatorii vor fi invitați să participe la o videoconferință în care să fiecare dintre donatori să poată adresa întrebări candidaților.

Transparență financiară:

Pentru ca procesul să fie complet transparent din punct de vedere financiar accesul la informațiile referitoare la încasarea banilor din donații și cheltuirea acestora va fi asigurat în orice moment pentru oricare dintre donatori, prin prezentarea extraselor de cont corespunzătoare activității în fiecare județ.

România Rațională va deschide câte un cont bancar distinct pentru fiecare dintre cele 41 de județe ale României și pentru cele 6 sectoare ale Municipiului București. În acest fel vom putea oferi imediat și transparent totalul sumelor încasate și totalul sumelor cheltuite pentru proiectul „Tineri pentru România” în județul respectiv. Informațiile vor fi prezentate online, actualizate zilnic.

Donațiile se vor putea face prin ordin de plată, depunere la ghișeul băncii unde vom deschide conturile pentru județe sau prin plata online cu cardul.

Numele persoanelor care au făcut donații va fi publicat pe pagina web corespunzătoare județului. În funcție de dorința fiecăruia, numele său va fi publicat integral sau parțial (pentru cazul în care se dorește anonimatul).

Valoarea donațiilor:

Suma minimă care poate fi donată este de 10 lei. Suma maximă care poate fi donată de către o persoană fizică sau persoană juridică este cea prevăzută de legislația în vigoare.

Orice persoană fizică poate dona pentru candidații din județul în care își are domiciliul din actul de identitate.

Orice persoană juridică poate dona pentru candidații din județul în care au înregistrat sediul social.

Dacă persoana fizică sau juridică dorește să doneze și pentru candidații din alte județe o va putea face numai după ce a donat pentru candidatul din județul care figurează în actul de identitate sau în actul de înregistrare a sediului social.

Reamintim că:

  1. Donațiile persoanelor fizice se pot face și prin depunerea Formularului 230 – „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/ Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, conform OPANAF 614/ 03.03.2020 publicat în data de 05.03.2020.”. După depunerea documentului este necesar să ne fie transmisă copia acestuia pentru a putea aloca suma către candidatul din județul corespunzător domiciliului fiscal.
  2. Donațiile persoanelor juridice sunt deductibile în limita a 20% din impozitul pe profit plătit în orice lună, maxim 0,75% din cifra de afaceri.

Bugetul care trebuie alocat unui candidat:

Pentru ca procesul de învățământ să nu fie întrerupt din motive financiare, bugetul care trebuie constituit se compune din:

  1. Taxa de școlarizare corespunzătoare stabilită de facultatea unde se va înscrie studentul.
  2. Taxa de cazare în căminul facultății sau în altă locuință.
  3. Costurile cu materialele didactice necesare studentului.

Aceste costuri anuale trebuie asigurate pentru toată durata pregătirii școlare.

Criteriile de pierdere a bursei:

Deși nu ne dorim, este perfect posibil ca unul dintre studenții aleși să beneficieze de bursa „Tineri pentru România” să nu mai întrunească condițiile pe baza cărora a fost alocată această bursă. Un comportament indecent, o arestare, o implicare în activități ilegale pot fi doar câteva exemple de situații în care bursa primită să fie retrasă.

Pentru ca o bursă să fie retrasă după acordare este necesară decizia majorității simple a participanților la finanțarea acelui candidat. La fiecare sfârșit de an școlar, se vor organiza videoconferințe cu donatorii și candidatul corespunzător pentru a se lua decizia de continuare a finanțării acestuia sau de întrerupere a finanțării.

Contractul de finanțare:

Candidatul care va întruni condițiile de finanțare și va fi susținut de către donatorii dintr-un județ, va semna un contract de finanțare cu România Rațională. Obligațiile contractuale vor include toate condițiile pe care candidatul trebuie să le îndeplinească și toate sarcinile asumate de donatorii care participă financiar la susținerea contractului.

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Tineri pentru România&summary=Stimate doamne profesoare și stimați domni profesori, stimați oameni și dascăli Dorim să vă reținem atenția câteva minute cu invitația pe care v-o adresăm dvs., cadrelor didactice din liceele și școlile profesionale în care învață potențialii studenți ai generațiilor care urmează."> Distribuie
PDF de: 10px 11px 12px
Despre autor

Tineri pentru România

Lista articolelor publicate în Ziarul România Rațională

13.12.2020
1.168 afișări
03.12.2020
1.956 afișări
04.12.2020
1.693 afișări
30.11.2020
1.037 afișări
30.11.2020
1.616 afișări