Zăul Moș - Zal Moxe

partea a II-a


05:09timp citire
1.538accesări
239cititori
salvare

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:


Fiindcă nu cunosc istoria reală a geto-dacilor, foarte mulți istorici străini consideră mitraismul ca fiind singura religie ce anunța creștinismul. 


Evident, primii teologi creștini au respins ideea. 

Este vechea controversã dintre Celsus și Origene.

De altfel, Origene îl critică pe Celsus care vedea originea creștinismului și a iudaismului în mitraism, dar același Origene îl trimitea pe Celsus să cerceteze mai atent religia TRACILOR.

Cu alte cuvinte, dacă Celsus făcea asocieri între creștinism și mitraism, de ce nu se referă și la religia tracilor-geto-daci, care era mai apropiată mult de creștinism.

Cușma geto-dacilor, cea care a inspirat așa zisa bonetă frigiană și chiar...MITRA papală, a traversat istoria universală.

Revoluționarii francezi din 1792 purtau ”bonete frigiene” fiindcă ei știau că este semnul lui Mitra, divinitatea libertății absolute.

Frumoasa Marianne de pe tricolorul revoluționarilor francezi poartă și ea aceeași ”bonetă frigiană”.

Dar FRIGINEII ERAU TRACII, care au invadat imperiul hitit pe la 1200 î.H. și au întemeiat regatul frigian, cu capitala la Gordion, nu departe de Ankara de azi.

Zalmoxianismul era religia doar a celor inițiați. De aceea, nici nu a supraviețuit și nu s-a impus direct.

Zaratustra, profetul perșilor, trebuie să fi cunoscut această doctrină probabil anterioră epocii lui.

Nu avem încă dovezi clare, dar dacă vom corobora corect informațiile oferite de Herodot și de Platon, dacă vom compara apoi elementele celor două doctrine, aceastã concluzie nu mai pare ireală.

Mithraismul a devenit religia legionarilor romani de toate rangurile. Nu erau admise femeile la ritualuri, la fel ca la geto-daci.

Astăzi, creștinismul nu acceptă hirotonisirea femeilor.

ZĂUL MOȘ transpare și azi în formă de jurământ popular românesc ”ZĂU așa”!  Este evident că geto-dacii nu ar fi jurat pe numele lui Zeus al grecilor...:)

Din negura timpurilor și până astăzi, românii își cinstesc MOȘII de două ori pe an. Ei încă mai au cel mai complex cult al Moșilor, care în vechime nu se numeau pur și simplu „morți”.

Pe timpul dacilor, marile ritualuri aveau loc la solstiții, pe Muntele Kogaion. Atunci preoții urcau muntele sfânt pentru a ajunge în fața lui DECENEU, trimisul ZĂULUI MOȘ.

De-a lungul timpului, s-au avansat mai multe ipoteze cu privire la locul în care se află Muntele Kogaion sau Kogaionon.

Astfel, românii au mai mulți munți care concură la suprema titulatură sacrã: Șurianul, Ceahlăul, Omul, Caraiman și Găina. Nu întâmplãtor și nu doar datorită formelor modelate natural, avem formațiuni cu nume sacre: PANAGHIA, ALTARUL, TOACA, ADAM, EVA....

Probabil că toți au fost munți sacri, unde sălășluiau părinții inițiați după modelul Kogaionului unde veghea Deceneu. Dar cel mai important dintre ei trebuie să fi fost ȘURIANUL.

Nu întâmplător, zeul SOARELUI la vedici era SURYA, adică același Zău Moș, cu toate atributele LUMINII. Pe ȘURIANU s-a ridicat Sarmisegetuza Regia, cu toate sanctuarele din jur. Construcția este atribuită lui Buerebista, dar așezarea trebuie să fi fost mult mai veche. Trebuie să ținem seama și de observația lui Strabon care scria despre o apă ce curge alături. Pe-atunci, Dumnezeu umbla pe Pământ și sfințea toate trecerile. De aceea, multe au rămas sfinte.

Lângă Cluj, au fost găsite trei capete de piatră așezate pe trei morminte de incinerație din neolitic. Toate trei erau orientate spre Poiana Rotundã, un alt loc sacru de cea mai îndepărtată vechime.

Există numeroase dovezi că PELASGII au pus bazele unei spiritualități complexe, care a iradiat din spațiul carpatodanubiano-pontic în tot arealul eurasiatic. Civilizația dunăreană, cu toate formele ei de manifestare (Vincia, Tărtăria, Turdaș, Gumelnița, Hamangia, Cucuteni) se remarcă printr-o adâncã religiozitate. Și mereu, chiar și astăzi, apar noi argumente.

Ziarul britanic ”The Independent” publica recent o informație de mare interes. Arheologii germani au descoperit de curând peste 150 de temple pe teritoriul Germaniei de răsărit, al Slovaciei, Cehiei și Austriei, vechi de peste 7.000 de ani. Mai vechi cu douã mii de ani decât piramidele din Egipt sau decât megaliții de la Stonehenge. Descoperirea revoluționează studiul preistoriei. Cercetătorii au fãcut fotografii din avion timp de trei ani, după care au început să sape. Cel mai mare templu , cu un diametru de 150 de metri, s-a găsit la temelia orașului Dresda.Este vorba de o mare comunitate umană, foarte religioasă, a cărei origine trebuie căutată în aceeași civilizație agrară DANUBIANĂ. Ea ar fi dispãrut la fel de misteriors doar după trei sute de ani de existență. Sacrificiile de la solstiții aveau loc numai pe înălțimi. Fiecare așezare avea o înălțime sacră. Acest model arhetipal s-a păstrat până azi.

În satul tradițional, biserica se ridică pe deal sau măcar pe o colină. Focul se aprinde la cimitir în Joia Mare, iar de Lăsata Secului se aruncau roți de foc de pe dealuri, obicei încă practicat în unele zone din Transilvania, Moldova și Gorj. În noaptea de Înviere, toate dealurile din România iau foc: coboară țăranii, câți au mai rămas, cu lumina cea sfântă spre casă. Cine străbate România în acea noapte înțelege mai bine misterul vechii spiritualități a geto-dacilor, transpusă apoi în creștinismul ortodox.

Dualismul ZALMOXIS-GEBELEZIS,  a transces mileniile până-n zilele noastre...

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Despre autor

Claudia Pop-Silaghi

Colaborator

Lista articolelor publicate în Ziarul România Rațională

31.08.2020
741 afișări
21.08.2020
1.313 afișări
20.08.2020
756 afișări
28.06.2020
795 afișări
24.06.2020
1.226 afișări
20.06.2020
2.159 afișări
07.06.2020
1.916 afișări
06.06.2020
2.111 afișări
05.06.2020
1.538 afișări
04.06.2020
1.714 afișări
03.06.2020
2.160 afișări
02.06.2020
2.070 afișări
01.06.2020
2.133 afișări
30.05.2020
811 afișări
29.05.2020
2.385 afișări
28.05.2020
1.289 afișări
27.05.2020
1.475 afișări
26.05.2020
819 afișări
26.05.2020
1.564 afișări
25.05.2020
763 afișări
25.05.2020
2.485 afișări
23.05.2020
1.000 afișări
23.05.2020
624 afișări
22.05.2020
4.107 afișări
21.05.2020
3.352 afișări